Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Druhý kozlovský košt pálenek 2006

Druhý kozlovský košt pálenek 2006

se konal 8.dubna poprvé v jídelně v areálu bývalých státních statků v Kozlově.
Točilo se ještě pivo a k tanci a poslechu nám hrála reprodukovaná hudba.

Čtyři vyhodnocovací komise v celkovém počtu 12 členů zasedaly dne 1.4.
opět v místnosti obecního úřadu a provedly degustaci 48 vzorků.

Druhý kozlovský košt pálenek

            Celé dopoledne v sobotu 8. dubna 2006 probíhaly přípravné a organizační práce k slavnostnímu zahájení druhého ročníku Kozlovského koštu pálenek. Výstava měla být zahájena v 15 hodin, ale již po půl třetí odpoledne přijeli první hosté. Proto se dveře otevřely dříve a před třetí hodinou vstoupili první hosté. Poté nastal velký nával lidí, kteří chtěli ochutnat nejlepší pálenky v kraji. Až jsme měli obavy, že jsme účast podcenili a budeme mít málo skleniček a občerstvení, které hosté obdrželi po zaplacení vstupného. Asi o půl čtvrté se však návštěvnost zastavila a dále znalci pálenek přicházeli jen ojediněle. Pak se počet návštěvníků ustálil a dosáhl počtu necelé stovky lidí.

            Hosté měli z čeho vybírat. Na výstavu přihlásilo 35 vystavovatelů své výrobky v celkovém počtu 48 vzorků. Vlastní vyhodnocení ovocných destilátů proběhlo v sobotu dne 1.4.2006. K hodnocení zasedly 4 odborné komise v celkovém počtu 12 členů. Tito členové hodnotili pálenky 20-ti bodovou stupnicí, která byla vytvořena dle Ing. Jána Baloga (vytvořil ji pro vizovický košt). Posuzovalo se podle vzhledu, vůně, chuti, jemnosti a perzistence (délka chuťového vjemu). Vzorky pálenek byly komisím předkládány anonymně. Komise byly složeny ze zástupců veřejné správy a Sboru dobrovolných hasičů v obci Kozlov, majitelů a provozovatelů pěstitelských pálenic (předsedové), dalších odborníků na degustaci a pěstitelů ovoce.

            Na výstavě pak mohli hosté posoudit rozhodnutí těchto komisí. Samozřejmě, že největší zájem byl o absolutního vítěze soutěže – „šampióna výstavy“, kterým se stala hruškovice z roku 2005. Do soutěže ji předložil Doc.Ing. Vladimír Vráb, CSc, který má v Kozlově chalupu. Když se stmívalo, jeho vzorek byl již vypitý.  Ale lidé ochutnávali rovněž ostatní vzorky, které se sice neumístili na prvních třech stupíncích, přesto však byly velmi chutné. Vždyť kdo by odolal neochutnat třeba rynglovici, jeřabinkovici, šípkovici, mandarinku nebo třeba rybízovici, která zvítězila v samostatné kategorii „ostatní ovoce“. V této kategorii bylo 10 vzorků. Dále hosté mohli ochutnat celkem 16 slivovic, 10 hruškovic, 8 jablkovic a 4 meruňkovice. Mnohé vzorky byly tzv. archívní. Byly zde k ochutnání dvě slivovice 22 a 10 let staré. Taky jedna jablkovice pocházela z roku 1993. Ostatní vzorky byly většinou z tohoto století. Pálenky byly většinou z našeho kraje, ale rovněž pocházely z Jižní Moravy či dokonce jedna byla z Rakouska. Bližší výsledky hodnocení jsou uvedeny  na našich webových stránkách na jiném místě.

            Hosté studovali předložené vzorky podle katalogu, který obdrželi při vstupu. Podle ohlasu se návštěvníci většinou ztotožňovali s rozhodnutím komisí a jen ojediněle jsme slyšeli opačné názory. Ale tak to chodí. Sto lidí, sto názorů. Když hostům vyhládlo, dostali na talíři výborné domácí uzené, sýr, okurek a kousek chleba, což bylo v ceně vstupenky. Kdo je jedlík, mohl si dále zakoupit domácí klobásy nebo českou specialitu „utopence“.

            V 16 hodin starosta obce pan Jaromír Plodek vyhlásil slavnostní předání cen v jednotlivých kategoriích. Vystavovatelé na prvních třech místech v každé kategorii obdrželi krásný diplom a vítězové na prvních místech ještě láhev na pálenku s nápisem „Druhý kozlovský košt pálenek 2006“. Láhve byly prázdné, tak to možná byla výzva, aby ji příští rok opět naplnili výbornou pálenkou. Šampión výstavy obdržel plnou láhev, která byla tvarovaná v maketu pušky.

            Akce se velmi podařila, zájem o ni projevila i media Velkomeziříčsko, MF Dnes, Vysočina a Právo. O spokojenosti svědčily i rozzářené úsměvy odcházejících hostů a především slova, které jsem náhodně odposlechnul od jednoho návštěvníka: „Jsem tady poprvé, ale je to skutečně výborné“. Tak se na něj i na další hosty budeme těšit zase za rok.

                                                                                  Za organizační výbor – Jaromír Plodek a Karel Eliáš.

TOPlist