Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třetí kozlovský košt pálenek 2007

Třetí kozlovský košt pálenek 2007

se konal 21.dubna v jídelně v areálu bývalých státních statků v Kozlově.
Naposled zde k tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba.

Čtyři vyhodnocovací komise v celkovém počtu 12 členů zasedaly
dne 14.4. v místnosti obecního úřadu a provedly degustaci 62 vzorků.

Když se řekne „košt“

          Zima pomalu končí, mnozí ji přečkali ve zdraví, jiní onemocněli. Naši předkové říkali, že na zdraví je nejlepší slivovice a med. Určitě na tom něco bude. Musí se ovšem užívat jako lék v malém množství. Vždyť různá odborná literatura dnes již „stopečku“ alkoholu doporučuje. Po loňském roku, úspěšném na úrodu švestek, má mnoho lidí vypálenou dobrou domácí slivovici. Někdo na destilaci ještě čeká, protože pálenice jsou zahlceny velkým počtem zákazníků. Proč bychom se nepochlubili svým výrobkem, zvláště když se nám zdá být dobrý. Všichni přece říkají: “Ta moje slivovice je stejně nejlepší“.

        Tak nějak v minulosti začaly košty pálenek, obdobně jako košty vína. Úplně stejně vznikl v naší obci i Kozlovský košt pálenek. Bylo to v roce 2004, kdy byla uvedena do provozu nová pálenice. Řekli jsme si: „Když pálenice, proč ne výstava?“. Mnozí nás zrazovali, abychom od takových hloupostí upustili. Když se totiž řekne košt, někteří lidé si představí bujaré veselí a mnohdy i obyčejné opíjení se. A co teprve košt pálenek? To už někdo vidí, že jsou všichni opilí do němoty. Není tomu však tak, jak si laik představuje. Pálenka, jako každý jiný alkoholický nápoj je nápoj ušlechtilý, se kterým se musí umět zacházet. Destilát, stejně jako například víno nebo pivo, je vysoce kvalitní produkt, který by měl zrát a získávat na kvalitě. Pálenka je dobrá i mladá, ale stářím získává jemnost a kulatost.

Někdo řekne, že se žádný rozdíl stejně nepozná. Není to však pravda. Vinaři dokážou hodiny povídat o víně, pivaři se vyznají zase ve „zlatém“ moku. Obdobné je to u destilátů. Dobrá pálenka má lidské vlastnosti. Je jako muž – silná a mocná, ale rovněž jako žena – voňavá a elegantní. A stejně jako v dobrém manželství, aby byla vzorem pro ostatní, musí být harmonická. Říká se, že láska prochází žaludkem, proto musí být hlavně chutná. Taky musí být čistá a vyrovnaná, stejně jako lidská duše.

        Jak se taková pálenka vyrobí? Jaké musí být ovoce? Kdy ji máme vypálit? Podobné otázky vám zodpoví odborná literatura. Na letošním, již třetím ročníku Kozlovského koštu pálenek si o tom můžeme taky povídat, ale především chceme  „ulíznout“ jak chutná ta sousedova; zda ji má lepší on či já. Proto taky posílám do soutěže svůj vzorek, a již se těším na výstavu, která je rok od roku větší a známější. Jak řekl klasik: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

        Kdo to ještě nepochopil, tak vám prozradím, že slovo košt je od slova koštovat, nikoliv pít. A o to nám především jde.

Jaký byl třetí kozlovský košt?

    Hned v úvodu musím napsat, že byl opět úspěšnější než předchozí rok. Vždyť se do soutěže přihlásilo celkem 62 vzorků pálenek od 37 vystavovatelů. Odborná komise, která se skládala především z občanů jiných měst a obcí (kozlováci byli z celkového počtu 12 členů pouze tři), zasedla k anonymnímu vyhodnocení již 14.dubna, a poté jsme měli týden na zpracování výsledků, na vypsání diplomů a na další organizační práce k uskutečnění výstavy pro veřejnost.

    V sobotu 21.dubna 2007 se již před 15tou hodinou, tak jako vloni, scházeli první návštěvníci koštu. Zanedlouho se sál naplnil a my museli ještě narychlo dovézt pár židlí. Ale nakonec si myslím, že by se mělo při degustování postávat v hloučku, debatovat, hodnotit a povídat si samozřejmě jak jinak, než o pálenkách. Návštěvnost proti loňskému roku byla přibližně stejná, ale i tak jsme měli velkou radost, protože jsme zahlédli nové tváře. Jeden návštěvník přijel dokonce až z Brna. Hosté se pustili nejdříve do jídla, které obdrželi v ceně vstupenky. Vždyť kdo by odolal výbornému domácímu uzenému masu a dobrému sýru? Přitom si mohli v klidu prostudovat katalog výstavy a posoudit, které vzorky pálenek ochutnají jako první. Hned poté si vzali skleničku, která byla rovněž v ceně vstupenky a šli k pultu za našimi děvčaty. Každá měla vizitku, na které měly označení funkce. Nazvali jsme je „kořalenky“, obsluha u pokladny měla zase vizitku s nápisem „guvernér banky“, hlavní pořadatelé byli „manažeři koštu“. Vizitkou jsme chtěli samozřejmě označit organizátory, ale přitom vzít vše trochu s nadhledem. Zábava se rozproudila poměrně brzy a tak těsně po šestnácté hodině byly rozdány diplomy a poháry pro vítěze v každé kategorii. Letos jsme uskutečnili i soutěž veřejnosti. V ní měli návštěvníci možnost hodnotit pálenky dle vlastního posouzení. Výsledky bodování se zapisovaly na tabuli a do počítače. Cenu veřejnosti nakonec získala višňovice pana Ing. Malíčka a potvrdila tak rozhodnutí odborné komise, která tuto pálenku určila jako šampióna výstavy.

    Tak co jsme letos vlastně mohli ochutnat? Samozřejmě to byla výborná slivovice, té bylo celkem 29 vzorků. Poté tradičně jablkovice a hruškovice. Nově se vytvořila další kategorie – rynglovice. Tyto pálenky byly zastoupeny po šesti vzorcích. A pátá kategorie byla jako vždy - ostatní ovoce. Zde jsme měli možnost ochutnat například černý rybíz, broskvovici, meruňkovici, jeřabinku, ale i černý bez nebo višňovici. Výborná byla i mirabelkovice zastoupená jedním vzorkem. Bližší výsledky jsou uvedeny ve výsledkovém katalogu.

    Pálenky pocházely z jedenácti pálenic (Bystřice n.P., Kozlov, Nárameč, Krnčice, Hlinné, Bořínov, Skalička, Jabloňov, Zbraslav, Úsobí a Lomnička). Kozlovské pálenky si vedly velmi dobře, protože získali 4 „zlaté“ místa, 4 stříbrné a dvě bronzové. Však taky byly zastoupeny v největším počtu (37 pálenek). Dále si vedla dobře pálenice z Bystřice n.P., která měla jedno zlaté místo (současně šampión výstavy) a jedno stříbrné. Pálenice Jabloňov obdržela dvě bronzová místa a Skalička jedno místo.

    V tomto roce se vystavovaly především mladé pálenky. Nejstarší byla jablkovice (2003), dále zde bylo pár vzorků z let 2004-05 a většina byla z letošní výroby. Ale proč ne? Vždyť mladá pálenka je stejně svůdná a voňavá jako mladá žena. Tak si je užívejme. Za rok určitě nashledanou.

TOPlist