Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

2005 - první ročník

PRAVIDLA  SOUTĚŽE – KOZLOVSKÝ KOŠT

 1. Soutěže se může zúčastnit každý občan, který dosáhl věku 18 a více let, a pro kozlovský košt pálenek poskytne vzorek destilátu o obsahu, který je předem určen.
 1. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen.
 1. Přijímají se vzorky s procentem alkoholu maximálně 55 %.
 1. Vzorky hodnotí odborné komise. Každá komise má svého předsedu.
 1. Vzorky jsou komisi podávány anonymně, komise hodnotí 20-ti bodovou stupnicí, vytvořenou pro hodnocení ovocných destilátů.
 1. V případě rovnosti bodů u vzorků v jedné kategorii, rozhodnou o pořadí předsedové komisí.
 1. Soutěží se v kategoriích:
  1. nejlepší slivovice
  2. nejlepší jablkovice
  3. nejlepší hruškovice
  4. nejlepší mirabelkovice
  5. nejlepší vzorek z ostatního ovoce nebo směsi
  6. absolutní vítěz – šampión výstavy
 1. Vysvětlivky k bodům:
  a – e)  V těchto kategoriích vyhrávají nejlépe bodově hodnocené vzorky. V katalogu budou vyznačeny 3 nejlépe hodnocené vzorky z každé kategorie.
  f) O absolutním vítězi rozhodne samostatná, finálová degustace ze vzorků umístěných na prvních místech v jednotlivých kategoriích dle bodu a) až e). O šampiónu výstavy rozhodují a vzorky hodnotí všichni členové komisí.
 1. V katalogu soutěže, který bude vydán na veřejnou ochutnávku, budou zveřejněny výsledky:
 • první místa v jednotlivých kategoriích /dle bodu a) až e)/
 • absolutní vítěz – šampión výstavy /dle bodu f)/
 • jmenný seznam všech soutěžících dle přiděleného čísla pro hodnocení, s uvedením bydliště, druhu ovoce, procentem alkoholu a bodovým hodnocením (pouze první tři místa)
 1. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a dle možnosti i věcnou odměnu.

Tabulky senzorického hodnocení

 

ČISTOTA

JEMNOST

PERZISTENCE

 

 

 

časová délka trvání chuťového vjemu

 

2 body

zrcadlovitě čistá, čirá, s jiskrou

4 body

velmi jemná, příjemná!

2 body

dlouhotrvající (30 a více sekund)

 

1 bod

čistá, čirá

3 body

jemná

1 bod

krátkotrvající (30 a méně sekund)

 

0 bodů

náznak zákalu

2 body

slabě drhne v krku

0 bodů

žádná

 

 

 

1 bod

drhne v krku

 

 

 

 

 

0 bodů

nepříjemně drhne v krku

 

 

 

 

V ů N Ě

 

6 bodů

čistá, intenzivní, ovocná, typická pro daný druh ovoce, harmonická

 

5 bodů

 čistá, ovocná, méně intenzivní, vhodná k danému druhu

 

4 body

od daného druhu trochu odlišná,bez negativní vůně,ještě rozpoznatelný ovocný druh

 

3 body

nemá vůni daného druhu, negativní pachy v menší míře

 

2 body

negativní pachy překrývají ovocný charakter (octová, zemitá, připálená chuť)

 

1 bod

převažují negativní pachy, syntetické a umělé

 

0 bodů

nepřijatelná, páchnoucí, vzorek bych vyřadil ze soutěže

 

CHUŤ

 

6 bodů

bezchybná, čistá, typická pro daný ovocný druh, intenzivní, harmonická, vyzrálá

 

5 bodů

vhodná k danému ovocnému druhu, harmonická, dostatečně intenzivní

 

4 body

od daného druhu v menší míře odlišná, bez negativní příchuti

 

3 body

bez chutě daného druhu, negativní příchutě přítomné v menší míře

 

2 body

negativní příchutě překrývají ovocný charakter

 

1 bod

nepříjemná, nedoporučil bych ke konzumaci

 

0 bodů

nepoživatelná, vzorek bych vyřadil ze soutěže

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist