Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Fotografie

Fotografie z akce 37. Gastroden

dne 15. 10. 2014 v Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel ve Velkém Meziříčí

(foto Jaromír Plodek, organizátor Tradičního koštu pálenek)

  Stůl na prezentaci pálenek jsme dostali v jednom z rohů 

  sálu v místě, kde všichni návštěvníci museli projít. Akci 

   zajišťoval za Střední školu řemesel pan Luděk Buk

  (uprostřed vpravo) a za "páleníky" Jirka Horký (vlevo).              

  


 

 

Stolek byl klasický restaurační (80x80cm), ale vše potřebné jsme na něj poskládali. Páleníci zde měli své upoutávky a rovněž Tradiční košt pálenek měl svůj plakát. Návštěvníci si mohli odnést různé propagační materiály (jak se nakládá ovoce, jak kvasí atd.), které rozdáváme i na našem koštu.

      Kdo si myslí, že ochutnávka nejvíc zaujala muže, je na

    omylu. Ti  po našem pozvání většinou vytáhli z kapsy klíče

    od auta a smutně protáhli obličej. Na snímku je vidět, že

    pálenka v malém množství prospívá i starším ženám

    (dámy, promiňte...).

  

 

 

Muži i ženy se v mnoha případech zajímali o výrobu lihu, jak naložit ten nejkvalitnější "mač" nebo-li kvas, a jak pálenku dál uskladnit. Věřím, že všechny zúčastněné ochutnávka zaujala a možná se přijdou podívat i na další, již jedenáctý ročník Tradičního koštu pálenek, který opět plánujeme v sálu HZS ve Velkém Meziříčí a to někdy v dubnu 2015.

 

 

Fotografie ze zasedání komisí dne 28. 3. 2015 (foto Bc.Tomáš Bříza)

  Všechny vzorky se nejdříve řádně zaevidují (jsou zapsány již
  na sběrných místech), před soutěží se překontrolují a
  přečíslují od čísla 1 až do ... posledního vzorku.

 

 

 

 

 


Láhve se označí žlutými přečíslovanými štítky.Poslední pořadové číslo se zastavilo nad očekávání až na čísle 198. 

  

   Z každého vzorku pálenek se odlije cca 1,5 dcl do
   čistých "placatek", které jsou označeny pouze pořadových
   číslem shodným se žlutou nálepkou. Tyto lahvičky se poté
   předkládají komisím k posouzení. Každá komise vyhodnotí
   celou kategorii, tedy jedna komise hodnotí jablkovice, druhá
   hruškovice atd. Tak je zajištěno objektivní posouzení
   jednotlivých vzorků.

   

 

 

Před každým zahájením degustace jsou ještě upřesněna pravidla a komise si rozhodnou jaký druh pálenek (slivovice, jablkovice, třešňovice apod.) budou degustovat. Taky se ochutná nesoutěžní tzv. nultý vzorek, aby si komise nastavily pokud možno jednotnou "laťku" pro hodnocení všech pálenek.

  
   A pak již jednotliví členové chutnají, porovnávají a bodují
   soutěžní vzorky. Nejčastější otázka z řad veřejnosti je:
   "Kolik vzorků každý ochutná a nejsou potom opilí?"
    Vždy odpovídám, že komise chutnají velmi pomalu, zapíjí
    hodně vodou, zajídají chlebem, sýrem a uzeným masem.
   Ochutnají asi 30 až 35 vzorků a dále ještě hodnotí
   všechna první místa  v kategoriích (letos 9 vzorků), ale v
   žádném případě nejeví známky opilosti. Z každého vzorku
   ochutnají maximálně 1 cl, ba někdy ani to ne.

Tak se nebojte a pojďte to zkusit taky. Za celé odpoledne to opravdu není žádný problém. A můžete si rovněž "zabřéskat", zaskotačit a hlavně popovídat s příjemnými lidmi, kteří o pálence dokážou zaujatě povídat.

Fotografie z veřejné výstavy Tradičního koštu pálenek dne 11. 4. 2015
(autor Bc. Tomáš Bříza)

   Ačkoliv výstava začínala oficiálně v 15 hodin, 
   první hosté přicházeli již před čtrnáctou hodinou.
   Samozřejmě, že ihned byl velký zájem ochutnat
   vítězné vzorky. O hosty se vzorně staraly naše
   "kořalenky". Obsluhovaly a nalévaly každému,
   co si kdo přál.
   A každý hodnotil, zda ta jeho pálenka byla
   opravdu horší, nebo zda by rovněž obstála mezi
   nejlepšími vzorky.

Sál se brzy naplnil a rozproudila se výborná zábava. Ještě před vystoupením Akademie Yulong, která všem předvedla bojové umění Kung-Fu a country taneční skupinou Kostaky byl předán "Pamětní list" nejstaršímu účastníkovi a rovněž vystavovateli panu Ladislavu Krevňákovi (na snímku vpravo). Letos oslaví již 95 let. Tvrdí, že mu k tomu věku napomohla i slivovička.                              
    V devíti kategoriích byli vyhlášeni tři nejlepší
   vítězové. Samozřejmě nesměla chybět ani cena
   šampióna, kterou letos obdržel pan Radoslav
   Škoda (na snímku vlevo) za svoji meruňkovici.
   Jen pro zajímavost uvádím, že letos vystavoval
   pouze jeden vzorek pálenky, který mu stačil
   zajistit absolutní vítězství.

 


A muzika hrála, břinkala...
Skupina "Akordeon Band Vysočina" nás doprovází již mnoho let. Na závěr akce vždy vyjde z pódia na sál, aby si i návštěvníci mohli "zabékat". Podle ohlasů se ochutnávka domácích pálenek  a celá akce s kulturním programem všem líbila. A to je dobře. Za rok tedy nashledanou.

 

Další fotografie můžete najít na http://tradicnikostpalenek.rajce.idnes.cz/

TOPlist